top of page
Schoonheidssalon 
BEAUTYMAX

PRIVACYVERKLARING VAN SCHOONHEIDSSALON BEAUTYMAX

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Beautymax verwerkt van haar klanten. Ben je klant van Schoonheidssalon Beautymax, of vertrek je om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Beautymax, dan geef je daarmee uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Hilde de Leeuw-van Veenen, Schoonheidssalon Beautymax, Breedstraat 22, 3214 AC Zuidland, KVK nummer: 24416505, te bereikbaar via: hildeleeuw86@gmail.com, of 06 30927560.

 

Persoonsgegevens

Schoonheidssalon Beautymax verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die een afspraak maken voor een behandeling, behandelingen laten uitvoeren of producten afnemen.  

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Personalia: je naam, adres, postcode en woonplaats, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer en emailadres. Daarnaast verzamelen wij van elke klant een aantal bijzondere persoonsgegevens over je huid en gebruikte huidverzorgingsproducten en leggen wij vast wanneer je welke behandelingen hebt gehad.

In bepaalde situaties verzamelen wij hiernaast nog aanvullende persoonsgegevens over je leefstijl of bepaalde medische gegevens.

 

Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens om uitvoering aan de behandelovereenkomst te kunnen geven en contact met onze klanten te kunnen onderhouden, het verzenden van mailingen en onze klanten te kunnen bereiken indien een afspraak onverhoopt geen doorgang kan vinden.

 

Op basis van welke grondslag verwerkten wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met onze klanten of het verkopen van producten. 

Wij verwerken ook persoonsgegevens op basis van je toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Schoonheidssalon Beautymax. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat wij klanten aanbiedingen kunnen doen als wij beschikken over zijn of haar gegevens. Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

 

Worden persoonsgegevens aan derden verstrekt?

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift of indien je ons hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

Je kunt ten alle tijden inzage in je persoonsgegevens krijgen.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van klanten worden bewaard zolang zij actieve klanten zijn en tot 2 jaar na de laatste behandeling.

Persoonsgegevens kunnen ten alle tijden op verzoek van de klant eerder verwijderd worden.

bottom of page